Glass Art NOW!

A velencei Ateneo Venetóban mutatkozhat be a Glass Art NOW! című, csoportos magyar üvegművészeti kiállítás szeptember 1. és 15. között, a 7. The Venice Glass Week nemzetközi üvegművészeti fesztivál keretében.

Bővebben...
 

Styl Brno 2023.08.19-21. 
Varga Károly
mesterszakács
Magyar Gasztronómiai Világbajnok Bács-Kiskun megye szülöttje
 

Aranyponty Halászati Zrt.

Dátum: 2022.02.18. péntek
 
 
 
 

Az Aranyponty Halászati Zrt. jogelődje 1989-ben, első magyar magán halászcégként – Aranyponty Kistermelők Szövetkezete néven kezdte meg működését.

 
 

Lévai Ferenc a cég tulajdonosa. 1972-1988-ig végigjárva a szakmai ranglétrát, a százhalombattai TEHAG-ban dolgozott. Ez idő alatt részese lehetett a magyarországi modern halszaporítási és nevelési technológiák kialakításának és elterjedésének. Ezek az eredmények nemcsak Magyarországon bírtak nagy jelentőséggel, hiszen 1975-1985 között Irakban, Szudánban, Görögországban, Algériában és számos más országban működhetett közre szakértőként, halkeltető állomások létesítése, vagy akár komplett ország fejlesztési tervek, pl.: Algéria édesvízi halászati fejlesztésének kidolgozójaként.

 
 

Az itteni igazgató helyettesi állást adta fel és alapította meg az új céget. Az első tevékenység főleg kül-, és belföldi halkereskedelemből, szaktanácsadásból és ivadéknevelésből állt. A központi iroda Százhalombattán, a kereskedelmi telep Gödöllőn működött.

Az örspusztai halastórendszer és benne Rétimajor 1993-ban bérleményként került a cég kezelésébe, tulajdonosa a Mezőfalvai Mezőgazdasági Kombinát volt.

 
 

Az 1994-ben kiírt privatizációs eljárás során a rétimajori telephely és az örspusztai és rétszilasi halastórendszer közel 1000 hektár területtel a cég tulajdonába került. Az évek során az ország más pontjain is kialakítottunk telephelyeket. A központi iroda Százhalombattán maradt.

Telephelyek

• Az örspusztai és rétszilasi halastórendszeren a haltermelés 760 vízfelületen folyik

• A Hortobágyi Borsos-tározó 114 hektár,

 
 

• A Soponyai-tározó és tórendszer 210 hektár,

• Nagyatádon egy 106 hektáros tavon folyik a haltermelés

• Gödöllőn egy 7 hektáros területen halkereskedelmet és horgásztatást folytatunk.

• Százhalombattán, bejegyzett központi címünkön az iroda és a könyvelési tevékenység zajlik.

• Páty-Telki mellet Dolomit bányát üzemeltetünk.

 
 

Halgazdálkodás az Örspuszta-Rétszilasi tórendszeren és a telephelyeken

A tórendszer jelenleg 12 (10–70 ha-os) nagy tóból, 16 (1–5 ha-os) kis tóból és 21 telelő tóból áll. A tavak elhelyezkedését szemlélteti a 1. térkép. A tavak elsősorban a Nádor-csatornából „táplálkoznak” (a magasabb vízállása miatt) és a Malom-csatornába történik a lecsapolás. Az Örspusztai duzzasztó zsilip megfelelő vízminőség esetén mindkét oldal táplálására alkalmas.

A rétimajori tógazdaságban összesen 760 ha vízterületen folyik gazdálkodás.

A telepen teljes vertikumú halgazdálkodás folyik. A tenyésztett halfajok: ponty, fehér és pettyes busa, amur, csuka, harcsa, süllő, compó, a díszhalak közül a koi ponty és az aranyhal különböző változatai. Nagy hangsúlyt fektetünk az őshonos, Kárpát-medencei halak szaporítására – így compót, sárga kárászt, dévér és jászkeszeget, sügért és balint jelentős számban szaporítunk és nevelünk elő.

A szaporítóházban a februártól kezdődő és júniusban végződő szezonban, mintegy 100 millió hallárva születik meg. Ennek jó része tükrös és pikkelyes ponty. Az előnevelés kb. 15 ha területen folyik, az előnevelt mennyiség 8–12 millió db/év. A területhasználat a klasszikus tógazdasági elvet követi; 10% körüli egynyaras, 20–22% kétnyaras, míg a fennmaradó rész árutermelő terület.

Az árutermelés „folyamatos” halászat mellett történik, vagyis az év minden napján halnak kell lennie a tároló, értékesítő területen. Ennek érdekében a kihelyezés a második éves korosztálynál 15–80 dkg közötti átlagsúllyal történik. Az első súlycsoport az őszi kissúlyú, a második a nyári halászat alapanyagául szolgál. A folyamatos halellátás igénye „átrendezi” ugyan a hagyományos halászati „menetrendet” és a népesítési szerkezetet (pl. nem lehet a nyári halászatú tavakban növényevőket, vagy kissúlyú ragadozókat tartani), de gazdaságossági és piacmegtartási szempontok miatt ez nem kerülhető meg.

A tógazdasági technológia további alapvető elemei, mint pl. a trágyázás és a takarmányozás, csak adaptálódtak a helyi viszonyokhoz, alapvető eltérések nincsenek.

Változás csak a szoktató etetések rendszere miatt van. Ennek lényege, hogy a tervezett halászati időpontokra „koncentrálják” a halállományt, úgy, hogy a karósorokon fokozatosan csökkentik a feletetett takarmány mennyiségét, és ezzel párhuzamosan a halászó helyeken növelik. Az így átszoktatott halmennyiség könnyebben fogható, két hetes pihentetésekkel jó eredményű a halászat.

Az értékesítési lehetőségek közül a magas minőségű hallal történő folyamatos ellátást igénylő horgásztavak, egyesületek igényes, hosszú távú kiszolgálása fontos számunkra. Az áruhal értékesítés másik területe a nagykereskedők széles választékú – növényevők, ragadozók, járulékhalak (kárász, törpeharcsa) – kiszolgálása és a közvetlen kiskereskedelmi értékesítés. Exportra főleg ragadozó halat, ivadékot, illetve biohal tenyészanyagot adunk el.

A halak szállítására 4 db korszerű, részben folyékony O2 – nel felszerelt halszállító kamionon történik. Így időjárástól függetlenül egész évben nagy biztonsággal tudjuk Magyarország és Európa bármely részére szállítani az élőhalat.

Az Rt. telephelyei az adottságaiknak és a piaci igényeknek megfelelő termelési struktúrákban dolgoznak. Ezen belül csak árutermelés folyik a Nagyatádi és a Hortobágyi területen. Ivadék és tenyészanyag termelés a Soponyai telepen. A szarvasi telephelyen sok a kísérleti és szaporítási és előnevelési feladat. A telepnek ezen kívül fajtaminősítési és génbank fenntartási feladatai is vannak. A gödöllői kereskedelmi központ a budapesti és a tiszántúli területek halellátását végzi.

Újszerű a műszaki állapotot fenntartó tevékenység, a hidromechanizációs iszapeltávolítási technika alkalmazása, amely a viszonylag nagynak mondható tóméretből adódik. A módszer lényege a tavak szárazon állás nélküli, tehát termelés kiesés nélküli regenerálása, amely nem a teljes tófenék, csak a lehalászat szempontjából létfontosságú belső vezérárok és halágy rendszer iszapoló kotrásából áll.

A tógazdasághoz teljes körű fenntartó gépsor – mocsárjáró, hínárvágó, dózerek, kotrók – és gépműhely háttér tartozik. A külső beruházásokból képződött haszon az alapja a karbantartási, fejlesztési munkáknak.

A következő időszak fejlesztési elképzelései:

I. A meglévő turisztikai szolgáltatások, szálláshelyek bővítése.

II. A kicsi, korszerűtlen keltetőház helyén egy modern geotermikus energiával fűtött keltetőházat és ivadéknevelőt építünk.

III. Az Örspusztai Horgászcentrum szolgáltatásai is tovább bővülnek, terveink szerint létrehozunk egy 10-12 szobás apartman házat, és a camping részére egy vizesblokkot. Így legalább 30 vendégnek tudunk majd szállást biztosítani, hiszen erre már most nagy igény jelentkezik. 2005-ben a Nádi Iskola mellé szintén épül egy vizesblokk, hogy a Rétimajorba érkező, a nagy rendezvényeinken résztvevő, egyre több látogatót fogadni tudjuk. A szarvasi Halászati és Öntözési Kutatóintézet (HAKI) kísérleti 110 hektáros halastórendszerén, amelyet mi üzemeltetünk, rekonstrukciós átalakításokat tervezünk. A kutatóintézettel kialakult jó kapcsolataink már sok közös munkát eredményeztek, így például egy közösen létrehozott és működtetett biológiai és kémiai labor, a közösen megírt és beadott nemzeti és Európai Uniós pályázatok. E kapcsolatok révén a világ élvonalában maradva tudunk az ismeretek megszerzésében és azok gyakorlati alkalmazásában együttműködni. Fontosnak tartjuk, hogy a cég minden olyan kutatási fejlesztési munkában részt vegyen, melyek a halászati ágazatban zajlanak, ilyenek a Széchenyi-terv halászati fejlesztési programja és az egyetemekkel közösen koordinált K+F programok. A Széchenyi-terv lefutott programjában, a tógazdasági haltermelés különböző technológiai fázisainak korszerűsítésében jelentős részt vállaltunk mi is. Most két új pályázatnak vagyunk konzorciumi résztvevői. Az egyik a ragadozó halak termelésének intenzifikálása és fejlesztése, a másik a telítetlen zsírsavakkal történő pontyhús előállításának kísérlete. Mindkettőről azt gondoljuk, hogy a sikeressége mellett gazdasági haszonnal jár és új, korszerű ismeretanyaggal találkozhatunk a végrehajtásuk során. Természetesen folyamatosan igénybe vesszük azokat a pályázati lehetőségeket is, amelyek bárki más számára is elérhetőek, így a fejlesztéseinknél fontos szempont, hogy tudjunk hozzá támogatásból is pénzt szerezni. 2005-ben két további fejlesztés is folyamatban van. Az egyik az általunk két évvel ezelőtt kidolgozott biohal termelési rendszer marketing munkája és promóciója, valamint értékesítési programjának feldolgozása. Ezt a munkát a Gálosi Bárka Kft-vel és a Magyarországi Biohaltermelők Egyesületével közösen végezzük.

A jelenlegi és a jövőbeni munkák fő feladata egy olyan természeti erőforrás hasznosítás, amelynek keretében egy „vizes élőhely” – a halastórendszer – a fenntartható és bemutatható fejlődés minél több elemét, a jelen és a jövő kihívásainak megfelelve használja ki.

Elérhetőségek:

Weboldal: www.aranyponty.hu

2440 Százhalombatta, Arany János utca 7. Fsz.1.
+36 23/354-764
batta@aranyponty.hu
Igazgató: Jászné Kürtösi Izabella
Irodavezető: Török Henrietta
Könyvelés: Kecskésné Molnár Ildikó

Horgász info:+36 30 380 6522

Rétimajor, Központi iroda:
Cím: 7014 Sáregres-Rétimajor

Lévai Ferenc
elnök-vezérigazgató
+36 25/509-190
info@aranyponty.hu

Lévai Péter
Halászati ágazatvezető
+36 25/509-190
+36 30/ 298-5986
info@aranyponty.hu

Sitkei Judit
Turisztikai Szakreferens

+36 25/509-191
+36 30/264-2528
turizmus@retimajor.hu

Serák János
Turisztikai szervező
+36 30/289-0214
serak@retimajor.hu">

ifj. Lévai Ferenc
Logisztikai műszaki vezető
+36 25/509-191
flevai@aranyponty.hu

Lévai Michelle
Aranyponty Labor biológus
+36 25/509-191

Fent Győző
Műszaki és Marketing osztály
+36 25/509-191
+36 30/ 2890-216
studio@aranyponty.hu

Rostásné Erika
Adminisztráció - Rétimajor
+36 25/509-190
+36 30/ 289-0217
info@aranyponty.hu

Örspusztai Horgászcentrum:
Szegedi Zsolt
Horgászcentrum vezető
+36 25/ 470-495
+36 30/ 227-4284

Demeter Levente
Horgászcentrum halőr
+36 25/470-495
+36 30/ 380-6522
levi@aranyponty.hu

Aranyponty Rt Telephelyek:

RÉTIMAJOR:
Halászat, turisztika, horgászat
7014 Sáregres-Rétimajor
+36 25/509-190
+36 25/509-191
info@aranyponty.hu

GÖDÖLLŐ:
Halkereskedelem
2100 Gödöllő, Isaszegi u.
Kovásznai Szász Béla
+36 30/3482-565
+36 28/511-355

SOPONYA:
Halastavak
8123 Soponya
Reznyák Gyula
+36 30/348-7489

HORTOBÁGY:
Halastavak
4071 Hortobágy, Borsósi-tározó
Péntek Lajos
+36 20/514-7813

AP MŰVEK KFT

Eredetvizsgálat, autószerelés
Cece, Újmajor
Schweighardt Gábor
+36 30/2890-213
+36 25/234-124

Murvabánya (dolomit)
Páty külterület
Ifj Lévai Ferenc
+36 30/ 9824-658

 
Kapcsolódó linkek


 


Hozzászólások:

név*
Hozzászólás
Szóljon hozzá!
 
#4
A YouTube most adta ki a keresésre, az idősebbik i
2018-08-21 12:44
 
Amennyiben az ifjabbik hasonló nevű nem raccsol, akkor - tőle - elnézést kérek! De, csak ha nem fog később sem ebbe a beszédhibába "beleszeretni"...
#3
GOOGLE TAGS
2018-08-21 12:23
 
Lévai Ferenc elnök-vezérigazgató +36 25/509-190 info@aranyponty.hu Lévai Ferenc elnök-vezérigazgató +36 25/509-190 info@aranyponty.hu Lévai Ferenc elnök-vezérigazgató +36 25/509-190 info@aranyponty.hu
#2
Hany Istók (a kis-szerszámos halász)
2018-08-21 12:19
 
Ja, akinek szólt ez: Lévai Ferenc, akit már két alkalommal is hallottam reggel a Magyar Rádió (MR1) 180 perc c. adásában hosszabban nyilatkozni "halügyben". Engem a nyelvrongáló beszéd annyira irritál, hogy testi fenyítéssel is tudnék rá ott és azonnal reagálni! Az olyan ne vállaljon nyilvános (elektromos) média szerepléseket! A milliós hallgatóközönségnek hagyjuk meg - az amúgy is egyre ritkuló - "ETALON" helyes és szép beszédű embereket, csak is az olyan kritériumnak megfelelő médiamunkásokat! Ennyi.
#1
Hany Istók (a kis-szerszámos halász)
2018-08-21 12:13
 
...Tehát akkor mégiscsak ön az, aki RACCSOLVA beszél! Megnéztem azt a Facebook oldalát és láttam olyan képét, hogy a "szivárvány színeibe öltöztette" a profilképét. Esetleg van menóra is otthon?... Itt is él egy "fajtija", aki 50 felé kezdett el raccsolni, mert fiatalon még nem volt olyan "logopédiai fogyatékossága"! Önök - "kiválasztottak"? - azt gondolják, hogy azáltal még többek és "Valakik", ha - a magyar nyelvet mocskolva - RACCSOLNAK!? Igyekeztem szalonképes maradni - ennyire ment.
 

Cikk küldés:

Név
E-mail
Kinek küldjük?
Hova küldjük?
Üzenet
 
 
 
Hírek

Művészetek Völgye

Idén is saját színdarabbal és csaknem 500 további programmal várja a fesztiválozókat a Művészetek Völgye július 21. és 30. között Kapolcsra, Vigántpetendre ...

A Széchenyi-hegyi Gyermekvasút 75. születésnapi ünnepsége

Alkalmi kiállítás nyílt 2023. április 11-én. A vasút építését 1948. április 11-én kezdték meg.

MVM Koncertek - A Zongora sorozat

Hat magyar zongoraművész ad szólókoncertet szombaton és vasárnap a budapesti Festetics Palotában az MVM Koncertek - A Zongora sorozatban.

Színházi olimpia

Madách 200 címmel nyílik meg vasárnap az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (OSZMI) kiállítása a Nemzeti Színházban a 10. Színházi olimpia keretében; ...

Kajak-kenu vk

Kajak-kenuban az idei év első nemzetközi eseménye az éppen egy hónap múlva kezdődő világkupa szegedi állomása lesz, amelyre 53 ország jelezte részvételi ...

Károly király halálának 100. évfordulója

Emlékkiállítás nyílik a gyulai Almásy-kastélyban Habsburg Károly király halálának 100. évfordulója alkalmából. A tárlatot a Madeirai Levéltár és Könyvtár, ...

 
Ez történt a héten

Boglya Feszt

Először rendezik meg a Boglya Feszt öko-művészeti fesztivált június 23. és 25. között a Tisza-tónál öt településen: Tiszadorogmán, Egyeken, Ároktőn, Tiszabábolnán ...

Művészetek Völgye

Csaknem 2200 zenei, irodalmi, színházi, családi és egyéb programmal várja a látogatókat július 21. és 30. között Kapolcson, Taliándörögdön és Vigántpetenden.

Avasi Borangolás

Idén immár tizenegyedik alkalommal rendezik meg az Avasai Borangolást Miskolcon, ahol május 11. és 13. között hatvannyolc programhelyszín és kilencvenhét ...

Dalszerző Expo

Ismert magyar és külföldi zenei szakemberek részvételével április 27-től június 8-ig rendezvénysorozattal jelentkezik a Dalszerző Expo az Artisjus fővárosi ...

A költészet napja

Huszonnégy órás versfolyamot rendez szerdán és csütörtökön a Békéscsabai Jókai Színház.

Húsvét

Hagyományos zengővárkonyi díszítéssel írt tojások a zengővárkonyi Míves Tojás Múzeumban virágvasárnap.

 
 
weather failed, check feed URL