NAK Szántóföldi Napok és AgrárgépShow

Idén is megrendezik az ország legnagyobb szántóföldi kiállítását, a NAK Szántóföldi Napok és AgrárgépShow-ot a Fejér megyei Mezőfalván, június 1-2-án.

Bővebben...
 

München 2022.07.17-20. 
Varga Károly
mesterszakács
Magyar Gasztronómiai Világbajnok Bács-Kiskun megye szülöttje
 

Aranyponty Halászati Zrt.

Dátum: 2022.02.18. péntek
 
 
 
 

Az Aranyponty Halászati Zrt. jogelődje 1989-ben, első magyar magán halászcégként – Aranyponty Kistermelők Szövetkezete néven kezdte meg működését.

 
 

Lévai Ferenc a cég tulajdonosa. 1972-1988-ig végigjárva a szakmai ranglétrát, a százhalombattai TEHAG-ban dolgozott. Ez idő alatt részese lehetett a magyarországi modern halszaporítási és nevelési technológiák kialakításának és elterjedésének. Ezek az eredmények nemcsak Magyarországon bírtak nagy jelentőséggel, hiszen 1975-1985 között Irakban, Szudánban, Görögországban, Algériában és számos más országban működhetett közre szakértőként, halkeltető állomások létesítése, vagy akár komplett ország fejlesztési tervek, pl.: Algéria édesvízi halászati fejlesztésének kidolgozójaként.

 
 

Az itteni igazgató helyettesi állást adta fel és alapította meg az új céget. Az első tevékenység főleg kül-, és belföldi halkereskedelemből, szaktanácsadásból és ivadéknevelésből állt. A központi iroda Százhalombattán, a kereskedelmi telep Gödöllőn működött.

Az örspusztai halastórendszer és benne Rétimajor 1993-ban bérleményként került a cég kezelésébe, tulajdonosa a Mezőfalvai Mezőgazdasági Kombinát volt.

 
 

Az 1994-ben kiírt privatizációs eljárás során a rétimajori telephely és az örspusztai és rétszilasi halastórendszer közel 1000 hektár területtel a cég tulajdonába került. Az évek során az ország más pontjain is kialakítottunk telephelyeket. A központi iroda Százhalombattán maradt.

Telephelyek

• Az örspusztai és rétszilasi halastórendszeren a haltermelés 760 vízfelületen folyik

• A Hortobágyi Borsos-tározó 114 hektár,

 
 

• A Soponyai-tározó és tórendszer 210 hektár,

• Nagyatádon egy 106 hektáros tavon folyik a haltermelés

• Gödöllőn egy 7 hektáros területen halkereskedelmet és horgásztatást folytatunk.

• Százhalombattán, bejegyzett központi címünkön az iroda és a könyvelési tevékenység zajlik.

• Páty-Telki mellet Dolomit bányát üzemeltetünk.

 
 

Halgazdálkodás az Örspuszta-Rétszilasi tórendszeren és a telephelyeken

A tórendszer jelenleg 12 (10–70 ha-os) nagy tóból, 16 (1–5 ha-os) kis tóból és 21 telelő tóból áll. A tavak elhelyezkedését szemlélteti a 1. térkép. A tavak elsősorban a Nádor-csatornából „táplálkoznak” (a magasabb vízállása miatt) és a Malom-csatornába történik a lecsapolás. Az Örspusztai duzzasztó zsilip megfelelő vízminőség esetén mindkét oldal táplálására alkalmas.

A rétimajori tógazdaságban összesen 760 ha vízterületen folyik gazdálkodás.

A telepen teljes vertikumú halgazdálkodás folyik. A tenyésztett halfajok: ponty, fehér és pettyes busa, amur, csuka, harcsa, süllő, compó, a díszhalak közül a koi ponty és az aranyhal különböző változatai. Nagy hangsúlyt fektetünk az őshonos, Kárpát-medencei halak szaporítására – így compót, sárga kárászt, dévér és jászkeszeget, sügért és balint jelentős számban szaporítunk és nevelünk elő.

A szaporítóházban a februártól kezdődő és júniusban végződő szezonban, mintegy 100 millió hallárva születik meg. Ennek jó része tükrös és pikkelyes ponty. Az előnevelés kb. 15 ha területen folyik, az előnevelt mennyiség 8–12 millió db/év. A területhasználat a klasszikus tógazdasági elvet követi; 10% körüli egynyaras, 20–22% kétnyaras, míg a fennmaradó rész árutermelő terület.

Az árutermelés „folyamatos” halászat mellett történik, vagyis az év minden napján halnak kell lennie a tároló, értékesítő területen. Ennek érdekében a kihelyezés a második éves korosztálynál 15–80 dkg közötti átlagsúllyal történik. Az első súlycsoport az őszi kissúlyú, a második a nyári halászat alapanyagául szolgál. A folyamatos halellátás igénye „átrendezi” ugyan a hagyományos halászati „menetrendet” és a népesítési szerkezetet (pl. nem lehet a nyári halászatú tavakban növényevőket, vagy kissúlyú ragadozókat tartani), de gazdaságossági és piacmegtartási szempontok miatt ez nem kerülhető meg.

A tógazdasági technológia további alapvető elemei, mint pl. a trágyázás és a takarmányozás, csak adaptálódtak a helyi viszonyokhoz, alapvető eltérések nincsenek.

Változás csak a szoktató etetések rendszere miatt van. Ennek lényege, hogy a tervezett halászati időpontokra „koncentrálják” a halállományt, úgy, hogy a karósorokon fokozatosan csökkentik a feletetett takarmány mennyiségét, és ezzel párhuzamosan a halászó helyeken növelik. Az így átszoktatott halmennyiség könnyebben fogható, két hetes pihentetésekkel jó eredményű a halászat.

Az értékesítési lehetőségek közül a magas minőségű hallal történő folyamatos ellátást igénylő horgásztavak, egyesületek igényes, hosszú távú kiszolgálása fontos számunkra. Az áruhal értékesítés másik területe a nagykereskedők széles választékú – növényevők, ragadozók, járulékhalak (kárász, törpeharcsa) – kiszolgálása és a közvetlen kiskereskedelmi értékesítés. Exportra főleg ragadozó halat, ivadékot, illetve biohal tenyészanyagot adunk el.

A halak szállítására 4 db korszerű, részben folyékony O2 – nel felszerelt halszállító kamionon történik. Így időjárástól függetlenül egész évben nagy biztonsággal tudjuk Magyarország és Európa bármely részére szállítani az élőhalat.

Az Rt. telephelyei az adottságaiknak és a piaci igényeknek megfelelő termelési struktúrákban dolgoznak. Ezen belül csak árutermelés folyik a Nagyatádi és a Hortobágyi területen. Ivadék és tenyészanyag termelés a Soponyai telepen. A szarvasi telephelyen sok a kísérleti és szaporítási és előnevelési feladat. A telepnek ezen kívül fajtaminősítési és génbank fenntartási feladatai is vannak. A gödöllői kereskedelmi központ a budapesti és a tiszántúli területek halellátását végzi.

Újszerű a műszaki állapotot fenntartó tevékenység, a hidromechanizációs iszapeltávolítási technika alkalmazása, amely a viszonylag nagynak mondható tóméretből adódik. A módszer lényege a tavak szárazon állás nélküli, tehát termelés kiesés nélküli regenerálása, amely nem a teljes tófenék, csak a lehalászat szempontjából létfontosságú belső vezérárok és halágy rendszer iszapoló kotrásából áll.

A tógazdasághoz teljes körű fenntartó gépsor – mocsárjáró, hínárvágó, dózerek, kotrók – és gépműhely háttér tartozik. A külső beruházásokból képződött haszon az alapja a karbantartási, fejlesztési munkáknak.

A következő időszak fejlesztési elképzelései:

I. A meglévő turisztikai szolgáltatások, szálláshelyek bővítése.

II. A kicsi, korszerűtlen keltetőház helyén egy modern geotermikus energiával fűtött keltetőházat és ivadéknevelőt építünk.

III. Az Örspusztai Horgászcentrum szolgáltatásai is tovább bővülnek, terveink szerint létrehozunk egy 10-12 szobás apartman házat, és a camping részére egy vizesblokkot. Így legalább 30 vendégnek tudunk majd szállást biztosítani, hiszen erre már most nagy igény jelentkezik. 2005-ben a Nádi Iskola mellé szintén épül egy vizesblokk, hogy a Rétimajorba érkező, a nagy rendezvényeinken résztvevő, egyre több látogatót fogadni tudjuk. A szarvasi Halászati és Öntözési Kutatóintézet (HAKI) kísérleti 110 hektáros halastórendszerén, amelyet mi üzemeltetünk, rekonstrukciós átalakításokat tervezünk. A kutatóintézettel kialakult jó kapcsolataink már sok közös munkát eredményeztek, így például egy közösen létrehozott és működtetett biológiai és kémiai labor, a közösen megírt és beadott nemzeti és Európai Uniós pályázatok. E kapcsolatok révén a világ élvonalában maradva tudunk az ismeretek megszerzésében és azok gyakorlati alkalmazásában együttműködni. Fontosnak tartjuk, hogy a cég minden olyan kutatási fejlesztési munkában részt vegyen, melyek a halászati ágazatban zajlanak, ilyenek a Széchenyi-terv halászati fejlesztési programja és az egyetemekkel közösen koordinált K+F programok. A Széchenyi-terv lefutott programjában, a tógazdasági haltermelés különböző technológiai fázisainak korszerűsítésében jelentős részt vállaltunk mi is. Most két új pályázatnak vagyunk konzorciumi résztvevői. Az egyik a ragadozó halak termelésének intenzifikálása és fejlesztése, a másik a telítetlen zsírsavakkal történő pontyhús előállításának kísérlete. Mindkettőről azt gondoljuk, hogy a sikeressége mellett gazdasági haszonnal jár és új, korszerű ismeretanyaggal találkozhatunk a végrehajtásuk során. Természetesen folyamatosan igénybe vesszük azokat a pályázati lehetőségeket is, amelyek bárki más számára is elérhetőek, így a fejlesztéseinknél fontos szempont, hogy tudjunk hozzá támogatásból is pénzt szerezni. 2005-ben két további fejlesztés is folyamatban van. Az egyik az általunk két évvel ezelőtt kidolgozott biohal termelési rendszer marketing munkája és promóciója, valamint értékesítési programjának feldolgozása. Ezt a munkát a Gálosi Bárka Kft-vel és a Magyarországi Biohaltermelők Egyesületével közösen végezzük.

A jelenlegi és a jövőbeni munkák fő feladata egy olyan természeti erőforrás hasznosítás, amelynek keretében egy „vizes élőhely” – a halastórendszer – a fenntartható és bemutatható fejlődés minél több elemét, a jelen és a jövő kihívásainak megfelelve használja ki.

Elérhetőségek:

Weboldal: www.aranyponty.hu

2440 Százhalombatta, Arany János utca 7. Fsz.1.
+36 23/354-764
batta@aranyponty.hu
Igazgató: Jászné Kürtösi Izabella
Irodavezető: Török Henrietta
Könyvelés: Kecskésné Molnár Ildikó

Horgász info:+36 30 380 6522

Rétimajor, Központi iroda:
Cím: 7014 Sáregres-Rétimajor

Lévai Ferenc
elnök-vezérigazgató
+36 25/509-190
info@aranyponty.hu

Lévai Péter
Halászati ágazatvezető
+36 25/509-190
+36 30/ 298-5986
info@aranyponty.hu

Sitkei Judit
Turisztikai Szakreferens

+36 25/509-191
+36 30/264-2528
turizmus@retimajor.hu

Serák János
Turisztikai szervező
+36 30/289-0214
serak@retimajor.hu">

ifj. Lévai Ferenc
Logisztikai műszaki vezető
+36 25/509-191
flevai@aranyponty.hu

Lévai Michelle
Aranyponty Labor biológus
+36 25/509-191

Fent Győző
Műszaki és Marketing osztály
+36 25/509-191
+36 30/ 2890-216
studio@aranyponty.hu

Rostásné Erika
Adminisztráció - Rétimajor
+36 25/509-190
+36 30/ 289-0217
info@aranyponty.hu

Örspusztai Horgászcentrum:
Szegedi Zsolt
Horgászcentrum vezető
+36 25/ 470-495
+36 30/ 227-4284

Demeter Levente
Horgászcentrum halőr
+36 25/470-495
+36 30/ 380-6522
levi@aranyponty.hu

Aranyponty Rt Telephelyek:

RÉTIMAJOR:
Halászat, turisztika, horgászat
7014 Sáregres-Rétimajor
+36 25/509-190
+36 25/509-191
info@aranyponty.hu

GÖDÖLLŐ:
Halkereskedelem
2100 Gödöllő, Isaszegi u.
Kovásznai Szász Béla
+36 30/3482-565
+36 28/511-355

SOPONYA:
Halastavak
8123 Soponya
Reznyák Gyula
+36 30/348-7489

HORTOBÁGY:
Halastavak
4071 Hortobágy, Borsósi-tározó
Péntek Lajos
+36 20/514-7813

AP MŰVEK KFT

Eredetvizsgálat, autószerelés
Cece, Újmajor
Schweighardt Gábor
+36 30/2890-213
+36 25/234-124

Murvabánya (dolomit)
Páty külterület
Ifj Lévai Ferenc
+36 30/ 9824-658

 
Kapcsolódó linkek


 


Hozzászólások:

név*
Hozzászólás
Szóljon hozzá!
 
#4
A YouTube most adta ki a keresésre, az idősebbik i
2018-08-21 12:44
 
Amennyiben az ifjabbik hasonló nevű nem raccsol, akkor - tőle - elnézést kérek! De, csak ha nem fog később sem ebbe a beszédhibába "beleszeretni"...
#3
GOOGLE TAGS
2018-08-21 12:23
 
Lévai Ferenc elnök-vezérigazgató +36 25/509-190 info@aranyponty.hu Lévai Ferenc elnök-vezérigazgató +36 25/509-190 info@aranyponty.hu Lévai Ferenc elnök-vezérigazgató +36 25/509-190 info@aranyponty.hu
#2
Hany Istók (a kis-szerszámos halász)
2018-08-21 12:19
 
Ja, akinek szólt ez: Lévai Ferenc, akit már két alkalommal is hallottam reggel a Magyar Rádió (MR1) 180 perc c. adásában hosszabban nyilatkozni "halügyben". Engem a nyelvrongáló beszéd annyira irritál, hogy testi fenyítéssel is tudnék rá ott és azonnal reagálni! Az olyan ne vállaljon nyilvános (elektromos) média szerepléseket! A milliós hallgatóközönségnek hagyjuk meg - az amúgy is egyre ritkuló - "ETALON" helyes és szép beszédű embereket, csak is az olyan kritériumnak megfelelő médiamunkásokat! Ennyi.
#1
Hany Istók (a kis-szerszámos halász)
2018-08-21 12:13
 
...Tehát akkor mégiscsak ön az, aki RACCSOLVA beszél! Megnéztem azt a Facebook oldalát és láttam olyan képét, hogy a "szivárvány színeibe öltöztette" a profilképét. Esetleg van menóra is otthon?... Itt is él egy "fajtija", aki 50 felé kezdett el raccsolni, mert fiatalon még nem volt olyan "logopédiai fogyatékossága"! Önök - "kiválasztottak"? - azt gondolják, hogy azáltal még többek és "Valakik", ha - a magyar nyelvet mocskolva - RACCSOLNAK!? Igyekeztem szalonképes maradni - ennyire ment.
 

Cikk küldés:

Név
E-mail
Kinek küldjük?
Hova küldjük?
Üzenet
 
 
 
Hírek

Hangversenyek hárfával-sorozat

Kertesi Ingrid operaénekes és Vigh Andrea hárfaművész estjével zárul vasárnap a Hangversenyek hárfával-sorozat a budapesti Festetics Palotában.

Dolgok Könyvtára nyílt a budapesti Goethe Intézetben

Tizenöt tárgyat, köztük projektort, gördeszkát, távcsövet, laminálót és játékokat is lehet kölcsönözni csütörtöktől a Goethe Intézetben kialakított Dolgok ...

Páger Antal-színészdíj

Szacsvay László kapja a Páger Antal-színészdíjat, a színházi elismerést vasárnap adják át a makói városnapi ünnepségek keretében a Hagymaházban.

Mozgás Éjszakája

Idén is megrendezik a Mozgás Éjszakáját; az eseményre június 17-én a budapesti Városligetben és a Hősök terén kerül sor.

Giro d'Italia

Hollóházi porcelánból készült trófeákkal díjazzák a pénteken Budapestről rajtoló Giro d\'Italia országúti kerékpáros körverseny első három szakaszának ...

Irodalmi Karaván Erdélybe

Második alkalommal indul útnak az Irodalmi Karaván Erdélybe, melynek során május 11-15. között öt napon keresztül három városban és egy kiemelt könyves ...

 
Ez történt a héten

Üveg Nemzetközi Éve

Magyar innovációkat és az üvegművészetet népszerűsítik Az üveg nemzetközi éve hazai programjai, az érdeklődők Budapesten, Szentendrén, Pannonhalmán és ...

Pozsonyban indult a V4-es könyvvásárok sora

Pozsonyban, a BRaK könyvfesztiválon képviselte Magyarországot és a magyar irodalmat a Petőfi Kulturális Ügynökség (PKÜ) május 13. és 15. között, ezzel ...

Városmajori Szabadtéri Színpad

Fennállásának 100. évfordulóját ünnepli az idén a Városmajori Szabadtéri Színpad, amely mintegy nyolcvan produkcióval, ősbemutatókkal, koncertekkel, filmvetítésekkel, ...

Magyar sikerek a szkander Európa-bajnokságon

Kőváriné Ivánfi Brigitta két aranyérmet szerzett a Bukarestben rendezett szkander Európa-bajnokságon.

Bemutató az Operaházban

Jelenet Richard Wagner Az istenek alkonya című zenedrámájának próbáján a Magyar Állami Operaházban 2022. május 12-én. A darabot M. Tóth Géza rendezésében ...

Eleven Tavasz

A fenntarthatóság és a környezetvédelem kerül a fókuszba az idei Eleven Tavasz fesztiválon, amely számos zenei, családi, színházi és gasztroprogrammal, ...

 
 
weather failed, check feed URL