A Közétkeztetési Szakács-versenyen győztes pécsi csapat

A konyhán naponta hajnali négy órától készítenek el 6500 adag ételt általános iskoláknak, gimnáziumoknak és szociális otthonoknak.

Bővebben...
 
 
Varga Károly
mesterszakács
Magyar Gasztronómiai Világbajnok Bács-Kiskun megye szülöttje
 

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

Dátum: 2020.02.10. hétfő
 
 
 
 

Társaságunk, az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: ÉRV ZRt.) fél évszázados szakmai múltjával, magas működési színvonalával és kiemelkedő eredményeivel az északkelet-magyarországi régió meghatározó víziközmű-szolgáltatója. A Társaság 100%-os tulajdonosa a Magyar Állam.

Fő tevékenységünk a víztermelés, -kezelés, -elosztás és a szennyvíz gyűjtése, kezelése, együttesen víziközmű-szolgáltatás. Alapító Okiratunkban további 59 tevékenység is szerepel (például: műszaki tervezés, tanácsadás, stb.), melyek ellátását szintén lehetővé teszi a rendelkezésre álló magas tudásszintű humánerőforrás.

Szolgáltatási feladatainkat állami, illetve önkormányzati tulajdonú víziközművek üzemeltetésével látjuk el, mely az állami víziközművek vonatkozásában vagyonkezelői feladatokat is jelent. Ezen tevékenységünket a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal (2008. 01. 01-től MNV ZRt.) kötött vagyonkezelési szerződés, illetve az önkormányzatokkal kötött bérüzemeltetési szerződések alapján végezzük.

Működési területünk Heves-, Nógrád- és Borsod-Abaúj-Zemplén megyére terjed ki. Integrációs törekvéseink eredményeként a közvetlenül ellátott települések száma folyamatosan növekszik.

Összességében mintegy 600 ezer ember egészséges ivóvízzel való ellátásáról gondoskodunk.

Érdekelt félként kezeljük tulajdonosunkat, a közművek tulajdonosait, fogyasztóinkat, munkavállalóinkat, beszállítóinkat és a társadalom egyéb érintett szereplőit.

Fogyasztóinkat lakossági, közületi és társvízművek (kiemelt közületi fogyasztók) kategóriákba sorolhatjuk. Közülük a lakossági fogyasztók száma a legnagyobb, de az értékesítés volumenét tekintve egyelőre a társvízművek a meghatározó vízfogyasztók.

Speciális fogyasztónak számítanak a közművek tulajdonosai, akik esetében a termék részben a víziközmű-szolgáltatás, részben pedig az átadott vagyon kezelése.

 
 

Tevékenységeinket kiválóság kultúránk és küldetésünk szellemében mindig a legmagasabb minőségi színvonalon végezzük, a lehető legjobb eredmények elérése érdekében. Társaságunk legfőbb értékeinek a fejlesztésorientáltságot, az ehhez alapot adó innovativitást, a megbízhatóságot és a pénzügyi stabilitást tartjuk.

Céljaink megvalósításának garanciája az a ciklikusan ismétlődő folyamat, melynek keretében rendszeresen átvizsgáljuk folyamatainkat, elemezzük elért eredményeinket, környezetdiagnosztikát végzünk, majd a következtetések alapján kijelöljük mérhető és összehangolt stratégiai céljainkat, valamint figyelemmel kísérjük azok végrehajtását. Ehhez kapcsolódóan a Társaság EFQM modell szerinti önértékelését 2002 óta évente elvégezzük.

Elsődleges stratégiai célunk az eredményes, a tulajdonos igényeinek megfelelő működés biztosítása. Ezzel összefüggésben működési területünk bővítésére, ezáltal árbevételünk növelésére, illetve működési költségeink folyamatos racionalizálására törekszünk. A költséghatékonyság javítása érdekében kapacitásainkat (mind a technikai-, mind a humánerőforrások tekintetében) egyre jobban használjuk ki, valamint a vízveszteséget a hálózati rekonstrukciók révén csökkentjük.

Kiemelt célunk a fogyasztók elégedettségének növelése, melyhez kapcsolódóan az eredményeket évente reprezentatív felmérés formájában vizsgáljuk. A fogyasztók elégedettségét leginkább a szolgáltatás színvonala határozza meg.

 
 

Az ivóvíz minőségének jogszabályok szerinti biztosítása érdekében technológiáinkat folyamatosan fejlesztjük. Ennek keretében például Lázbérci Vízművünkben olyan szűrőrendszert építettünk ki, amely a vegyszerfelhasználás csökkentése mellett, az előírtnál is jobb minőségű ivóvizet garantál a fogyasztóknak. Célunk továbbá, hogy minden felszíni vizes technológiánál az aktívszén-szűrés, mint biztonsági lépcső beépüljön a tisztítási folyamatba. A felszíni víztisztító kapacitás mintegy 60%-ában a fertőtlenítés ma már a fogyasztók megelégedésére, a szagtalan klór-dioxiddal történik.

A szolgáltatott víz minőségének ellenőrzését az MSZ 17025:2001 szabvány szerint működő, akkreditált laboratóriumunkban végezzük.

Technológiáink ejlesztésével párhuzamosan kiemelten kezeljük vízbázisaink védelmét, hiszen kapacitásaink nagy része nem védett mélységi víz, hanem felszíni, talaj- illetve karsztvíz, azaz “sérülékeny” vízbázisokból származik. Ezzel összefüggésben a Borsodsziráki Vízműnél az aktív vízbázisvédelem biztosítására a talajvízdúsításhoz használt Bódva-víz rapidkoagulációs gyorsszűrési technológiával történő előtisztítása országos szinten az elsők között valósult meg.

 
 

A biztonságos szolgáltatást, a vízkészletek és a fogyasztások térbeli és időbeni eltérése közötti egyensúly megteremtését a hasznosi, a csórréti, a köszörűvölgyi, a komravölgyi, a lázbérci és a rakacai mesterséges víztározók, valamint a területünkön kialakított 9 regionális vízműrendszer összekapcsolódása teszi lehetővé. A szolgáltatás folyamatosságát az üzemirányítási rendszerek korszerűsítésével, és a hibaelhárítások átfutási idejének csökkentésével biztosítjuk. A hibaelhárítási időket korszerű munkagépek alkalmazásával és jobb munkaszervezéssel jelentősen csökkentettük.

Környezetünk védelme érdekében a vízterhelő anyagok eltávolítására minden szennyvíztisztító telepen elsődleges (mechanikai), másodlagos (biológiai) és néhány telepen harmadlagos (korszerű műtárgyas) szennyvíztisztítást alkalmazunk. Szintén a környezetterhelő hatások csökkentéséért modernizáljuk technológiáinkat és gépjárműparkunkat, az újrahasznosíthatóság érdekében szelektíven gyűjtjük a hulladékokat, valamint az energiafelhasználást korszerű eszközök alkalmazásával optimalizáljuk. Mindezen tevékenységünknek az ISO 14001:2004 szabvány szerint működő környezetközpontú irányítási rendszerünk ad keretet.

Céljaink elérése érdekében nagyon fontos a megfelelő humánerőforrás biztosítása és a munkavállalók elégedettségének növelése. Ennek érdekében kiemelkedő összeget fordítunk munkatársaink szakmai képzésére.

Fontosnak tartjuk továbbá kollégáink egészségének megőrzését, ezért az MSZ 28001:2003 szabvány szerinti munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszert működtetünk. Ezen túlmenően nagy hangsúlyt fektetünk a munkatársak üdültetési lehetőségeinek biztosítására, melynek érdekében saját vendégházakat is fenntartunk.

A működés kiválóságának biztosítása, a folyamatok hatékonyságának növelése érdekében modern irányítási módszereket alkalmazunk, és gondoskodunk a működéshez szükséges erőforrások megfelelő időben történő rendelkezésre állásáról. Társaságunk folyamatszemléletű irányítási rendszerének alapja az ISO 9001:2008 szabvány szerint kiépített és működtetett minőségirányítási rendszer.

A folyamatok működését korszerű információs rendszerek kiépítésével segítjük. A LIBRA-rendszer a gazdasági-, a MIR-rendszer a műszaki-, míg a VIP-rendszer a humánpolitikai terület működését fedi le, hatékonnyá téve az adatok feldolgozását, továbbítását és tárolását.

Az integrált rendszerek működtetése, illetve a kiválóság kultúra Társaságon belüli elterjesztése garanciát jelent a minőségi víziközmű szolgáltatás nyújtására, a fogyasztók és az egyéb érdekelt felek elégedettségének növelésére, valamint a hatékony gazdálkodásra.

Kimagasló eredményeinket 2006-ban az EFQM 5*-os Recognised for Excellence díjjal, 2007-ben Nemzeti Minőségi Díjjal ismerték el.

Küldetésünknek tekintjük, hogy kiváló működésre törekedve a legmagasabb minőségi színvonalú víziközmű-szolgáltatást nyújtsuk az érdekelt felek (köztük a tulajdonos, a fogyasztók, a munkavállalók, a partnerek és a társadalom) megelégedésére.

Küldetésünkkel összhangban hosszú távú stratégiai célunk, hogy folyamataink és tevékenységeink folyamatos fejlesztésével, hatékonyságunkat és eredményességünket, valamint az érdekelt felek elégedettségét növeljük.

Jövőképünk: Az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatokat kialakítva, a legteljesebb társadalmi felelősségvállalás mellett Északkelet-Magyarország piacvezető, kiválóan működő, legmagasabb minőségi színvonalú víziközmű-szolgáltatójává kíván válni, valamennyi érdekelt fél elégedettségét növelve.

Elérhetőségek:

 
 

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

Kazincbarcika, Tardonai út 1.

Tel.: 48 / 514-500

Fax: 48 / 514-582

E-mail: info@ervzrt.hu

 
Kapcsolódó linkek
Kapcsolódó cikkek


 


Hozzászólások:

név*
Hozzászólás
Szóljon hozzá!
 
 

Cikk küldés:

Név
E-mail
Kinek küldjük?
Hova küldjük?
Üzenet
 
 
 
Hírek

A Dzsungel könyvét mutatják be a Baross Imre Artistaképző Intézet növendékei

A Dzsungel könyve című cirkuszszínházi produkciót mutatják be a Baross Imre Artistaképző Intézet növendékei kedden a Fővárosi Nagycirkuszban.

Hagyományőrző farsang

Jelmezes felvonulással, filmvetítéssel portaprogramokkal és az elmaradhatatlan fánk kóstoltatásával várják az érdeklődőket a hagyományőrző farsangra február ...

Páger Antal-színészdíj

Bodrogi Gyula kapja idén a Páger Antal-színészdíjat; a művész vasárnap veheti át a makói önkormányzat elismerését Maros-parti városban, a Hagymaházban.

Kórusok téli éjszakája

Harminckét koncertre várják a közönséget február 15-én a Kórusok téli éjszakáján, amelyet a MagNet Közösségi Házban tartanak Budapesten.

Pécsi Csokoládé Karnevál

Ehető látványosságokkal, 3D nyomtatóval előállított csokoládéval, csokiszökőkúttal, szakmai előadásokkal, gyerekjátékokkal, kiállítással és bemutatókkal ...

Australian Open

Babos Tímea és a francia Kristina Mladenovic sorozatban harmadszor döntőbe jutott női párosban az ausztrál nyílt teniszbajnokságon.

 
Ez történt a héten

Uszonyosúszó világkupa Egerben

Február 22-én és 23-án 15. alkalommal rendezik meg a CMAS uszonyosúszó világkupát Egerben.

A dzsessz élő legendái lépnek fel tavasszal és nyáron a Müpában

A dzsessz élő legendái lépnek fel tavasszal és nyáron a Müpában: Roy Ayers, Lee Ritenour, Dave Grusin, Kamasi Washington és Wynton Marsalis mellett a Jazztavasz ...

Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál

Ötszáznál is több nevezés érkezett a kilencven éve született, Oscar-díjas Zsigmond Vilmos emlékét őrző, az operatőri munkát fókuszba helyező szegedi nemzetközi ...

Járdányi100

Koncertekkel, konferenciával, tárlatokkal és kötetekkel is emlékeznek idén Járdányi Pál zeneszerzőre, népzenekutatóra születésének 100. évfordulója alkalmából ...

A 100 Tagú Cigányzenekar 35 éves jubileumi koncertje

A 100 Tagú Cigányzenekar 35 éves jubileumi koncertje a Papp László Budapest Sportarénában 2020. február 9-én.

Soproni Tavaszi Napok

Gazdag színházi kínálattal, változatos zenei programokkal, látványos táncbemutatókkal, kiállításokkal, és minden korosztályt megmozgató színes családi ...

 
 
weather failed, check feed URL