Modern Gyárak Éjszakája

Minden korábbinál nagyobb érdeklődés mellett zajlott le az idén harmadik alkalommal megszervezett Modern Gyárak Éjszakája programsorozat.

Bővebben...
 

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége

 
Varga Károly
mesterszakács
Magyar Gasztronómiai Világbajnok Bács-Kiskun megye szülöttje
 

Génbank-Semex Magyarország Kft.

Dátum: 2019.04.23. kedd
 
 
 
 

1989 végén adott hírt magáról először az akkor új vállalkozásként megalakult Génbank Kft. Azóta több mint két évtized telt el egyre gyorsabban változó világunkban. Magyarország gazdasági életében a rendszerváltozás és az azóta bekövetkezett történelmi átalakulás jelzi e kor mozgalmasságát. A Génbank Kft. életében a megszületéstől eltelt több mint két évtized az állandóan változó gazdasági körülmények közötti talpon maradást, majd fejlődést jelentette. A szüntelen változás okozta alkalmazkodási kényszer nem térítette el a vállalkozó tulajdonosokat, a menedzsmentet attól a szilárd célkitűzéstől, amit az alapításkor megfogalmaztak: a kanadai holstein-fríz tenyésztés világszínvonalú eredményeinek elérhetővé tételével, valamint a hazai ivadékvizsgálati programunk legmagasabb genetikai szintre történő fejlesztésével tovább emelni a hazai tenyésztés színvonalát.

Előzmények

Magyarországon a fajtaváltást az észak-amerikai tenyésztésű holstein-fríz fajtára alapozták. Az USA-ból és Kanadából behozott tenyészállatok és szaporítóanyag jelentette az első lépést a keresztezési program indulásakor.

1987-ben vetődött fel a gondolat, hogy a kanadai szaporítóanyag magyarországi forgalmazására vegyes vállalatot szervezzenek. A kanadai mesterséges termékenyítő állomások által termelt szaporítóanyagot az általuk létrehozott cég, a Semex Canada exportálta a világ tejelő szarvasmarhát tenyésztő országaiba.

A Semex a Mezőhegyesi Mezőgazdasági Kombinátban talált olyan partnerre, ahol a tenyésztői múlt, az együttműködési szándék, a tapasztalat és a biztos háttér megvolt ahhoz, hogy közös befektetéssel és tevékenységgel megteremtsék egy új mesterséges termékenyítő állomás (MTÁ) működésének feltételeit.

Az akkori, a korábbinál oldottabb gazdasági és politikai légkörben közel két évig tartó szervező és engedélyeztető eljárás után, 1989. december 28-án aláírták az alapító okiratot, így létrejött Mezőhegyesen a Génbank Kft., mint mesterséges termékenyítő állomás.

A két alapító cég 50-50 %-os tulajdoni hányaddal indította el a Génbankot, mint holstein-fríz spermatermelő és forgalmazó kanadai-magyar vegyes vállalatot.

A kanadai fél értékes, minősített bikákat, laboratóriumi felszerelést hozott a vállalkozásba. A magyar fél területet, épületeket, közműveket, istállót adott át az új vállalkozásnak és biztosította a működés személyi és tárgyi feltételeit.

A célkitűzés

A vegyes vállalat kezdetben arra volt hivatott, hogy a kanadai tejelő szarvasmarha-tenyésztésben elért genetikai fejlesztés eredményeit elérhetővé tegye a magyar tenyésztők számára. Ezt a célt azzal kívánták elérni, hogy már ivadékaiban értékelt tenyészbikákat hoztak be a Génbank telepére, és azokkal spermát termeltettek, valamint rendszeresen importáltak mélyhűtött spermát a legjobb tenyészértékű kanadai bikáktól.

A kanadai Semex mögött tömörült 6 MTÁ által termelt sperma kizárólagos forgalmazói jogát a Génbank Kft. kapta meg.

Már az alapító oklevél előírta a vegyes vállalat feladataként a hazai ivadékvizsgálatban való részvételt is.

A működés kezdetei

A Génbank Kft. 1990-ben kezdte meg a spermatermelést a behozott kanadai bikákkal.

A tenyésztőkkel hamar közös nevezőre jutottunk, mert a kanadai tenyésztési filozófia közel állt a magyarok felfogásához: a termelési és a funkcionális küllemi tulajdonságok együttes fejlesztése a hazai tenyésztők által is elfogadott volt.

A Génbank ajánlatában mindig a legjobb kanadai bikák termékenyítő anyaga szerepelt, a hazai tenyésztők számára elfogadható áron. A kezdő évek után hamarosan a magyar piac 10 %-át látta el a Génbank szaporítóanyaggal. A hazai érdeklődést jó irányban befolyásolta a kanadai genetika szereplése a nagy nemzetközi kiállításokon. Nem csak Kanadában (Royal Winter Fair) nyerték meg a különböző (borjú, növendéküsző, tehén) korosztályok első helyeit a kanadai bikák utódai, hanem a szomszédos USA legtekintélyesebb kiállításán is döntő többségben a kanadai apaságú egyedek kerültek az első helyekre. Hasonló volt az arány a nagy európai kiállításokon is.

Az ITV program indítása

 
 

A Génbank Kft. alapító okiratában már szerepelt ugyan a hazai ivadékvizsgálati program támogatása, azonban csak az 1993-ban megjelent Állattenyésztési Törvény és annak végrehajtására kiadott MÉM rendeletek tették lehetővé és kötelezővé a hazai MTÁ-k számára az ITV programban való részvételt. Ennek megfelelően a Génbank 1995-ben indította el az első nyolc bikáját. Az első indított széria valamennyi bikája Kanadából vásárolt egyed volt. Az ezt követő években már hazai törzstenyészetekben előállított bikákat is indítottunk.

1995-ben, kihasználva a HFTE által kezdeményezett, az FM által támogatott embrióvásárlási programot, az akkori Peroktáv Mezőgazdasági Termelő Szövetkezettel közösen pályázatot nyújtottunk be. A megnyert pályázati támogatással beérkezett embriókat a Peroktáv Mgtsz. állományába ültették be, és 1997 elején kezdtek születni az utódok. A bikaborjakat féléves korukban a Génbank Kft. telepére vittük, majd az 1998. évi hazai ITV programban indítottuk el őket.

A Peroktáv Mgtsz (ma Kőrös 2000 Kft.)-hez hasonló embrióvásárlási és beültetési programokat indítottunk az Alcsi Mg. Rt., a Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok Rt., a Hód-Mezőgazda Mg. Rt-vel is.

A továbbiakban is folytattuk a hazai tenyészetekből származó fiatal bikák vásárlását, a már említett cégektől, valamint a geleji, medgyesegyházai, bicsérdi tenyészetekből, majd az Embrió Farm tenyészetéből.

Tenyésztési filozófia

A Génbank Kft. tenyésztési filozófiájának alapelveként a kanadaiaktól átvett Balanced Breeding - kiegyensúlyozott tenyésztés szolgál, ami

- a tejtermelő-képesség (fehérjemennyiségre alapozott)

- a tartósság (funkcionális küllemi tulajdonságok),

- az egészség (tőgyegészségügyi mutatók)

- valamint a hosszú hasznos élettartam harmonikus arányú figyelembevételét jelenti a tenyészérték indexben.

Mára a világ minden jelentős holstein-fríz tenyésztő országa követi ezt a filozófiát.

Nemzetközi elismertség

A Génbank Kft. 1993 óta eredményesen gazdálkodik. Az évek során jelentkező pénzügyi eredményt mindig a vállalkozás technikai és személyi fejlesztésére fordítottuk.

Az ivadékvizsgálat indításával és rendszerbe állításával a megnövelt bikaállomány részére új istállókat, takarmánytárolókat építtettünk 1996-97-ben. Ezzel a beruházással a Génbank Kft. telepén 70 bika elhelyezésére teremtettünk lehetőséget. A spermatermelést szolgáló spermavételi-, és feldolgozási, laboratóriumi környezetet úgy alakítottuk ki, hogy az az Európai Unió által előírt követelményeknek megfeleljen. Kérésünkre az EU állategészségügyi szervezete elfogadta és H 04 regisztrációs számon bejegyezte a Génbank Kft. Mesterséges Termékenyítő Állomást 1996. december 8-án.

A NAAB (National Association of Animal Breeders) 1997. augusztus 8-án 194 kódszámon regisztrálta állomásunkat.

E két bejegyzés és az általuk előírt állategészségügyi, higiéniai és egyéb feltételek megléte lehetőséget teremtett számunkra sperma exportálására az Európai Közösség országaiba, valamint az észak-amerikai kontinensre.

Mára minden hazai ITV-ben indított bikánknak van (illetve folyamatosan értékelődnek új bikáink is) vagy Kanadában, vagy az Egyesült Államokban tenyészértéke. Ez egyedülálló lehetőség a hazai tenyésztőknek, hiszen a hazai mellett bikáink a világ legerősebb mezőnyeiben is megmérettetnek.

2005. január elsejétől a Ménesbirtok Rt. a tulajdonrészét eladásra kínálta fel. A Semex Alliance mint társtulajdonos élt elővásárlási jogával, ezzel a Génbank 100%-os tulajdonosává vált. Ettől kezdve Génbank-Semex Magyarország Kft. néven működött tovább a vállalkozás.

Az általunk termelt szaporítóanyag anyavállalatunk révén a világ 80 országába juthat el.2011-ben átadtuk Európa legkorszerűbb bikaistállóját: 44 tenyészállatnak tudunk kényelmes, napfényes, nyáron klimatizált férőhelyet biztosítani a legjobb fertilitású sperma termelésének elérése érdekében. Ezáltal 114 férőhelyre bővítettük kapacitásunkat.

A munkatársak átfogó tevékenysége

A Génbank-Semex Magyarország Kft. vezetése és munkatársai nagyon fontosnak tartják a tenyésztő partnerek széleskörű szakmai tájékoztatását. Ezt szolgálja az 1999-óta működő, többször is megújult honlapunk. (http://www.semex.hu).

A Génbank mind a spermatermelést, mind a forgalmazást jól felkészült, a szakma iránt elkötelezett munkatársakkal végzi.

 
 

A spermatermelésben bikáink állategészségügyi státusza, állomásunk technikai felszereltsége lehetővé teszi a szigorú hazai és a nemzetközi előírásoknak megfelelő minőségű szaporítóanyag termelését és forgalomba hozatalát. A bikaállomány rendszeres vizsgálata, a fiatal bikák fogadásának állategészségügyi feltételei, a telep zártsága és járványvédelmének szervezése biztosíték arra, hogy a nemzetközi előírásoknak megfelelő állategészségügyi és genetikai mentesség fennmaradjon. A fiatal bikák spermatermelésének megkezdésekor végzett vizsgálat, majd a termelt sperma rendszeres ellenőrző vizsgálatai (NÉBIH, SEMEX) a felhasználók számára biztosítékot jelent a minőségre.

Munkatársaink állandó képzésben részesülnek, hogy az általuk előállított szaporítóanyag megfeleljen a Semex Gold Standard szabvány legmagasabb elvárásainak is.

A spermaforgalmazásban dolgozó munkatársaink zömében tejtermelési gyakorlattal rendelkező szakemberek. Ennél fogva nem véletlen, hogy a tenyésztőket szakmai partnereknek tekintik, nem csupán a szaporítóanyag vevőinek. Tenyésztési, tartási, takarmányozási szaktanácsadás gyakran szerepel tevékenységeik sorában, amit a közvetlen jó kapcsolat szinte minden tenyészetlátogatás alkalmával megkövetel.

Igény szerint számítógépes korrektív párosítási programunkkal is segítjük a tenyészeteket. Számítógépes párosítási programunk több szempontból egyedülálló a hazai gyakorlatban, melyet közel 75 000 egyed párosítására használunk napjainkban.

Megalkottuk a Semex24 szolgáltatáscsomagunkat, ahonnan partnereink igényeik szerint válogathatnak szaporodásbiológiai szolgáltatásaink közül. Legújabb eleme, a Laktivátor ivarzásmegfigyelő rendszer rendkívül sikeres, több mint 40 partnerünknél hoz úgy hasznot, hogy a befektetés egy év alatt térül meg.

A jövő érdekében

A gyors genetikai előrehaladás érdekében a Génbank és tulajdonosai egy nukleusz tenyészet kialakítását határozták el, MAGOR program néven. (Ménesbirtok-SemexAlliance-Génbank Operated Reproduction). A program keretében Kanadából nagy tenyészértékű embriókat hozunk be, azokat a Ménesbirtok Zrt. üszőibe, mint recipiensekbe ültetjük be. A született utódok közül az üszőborjak továbbra is a Ménesbirtok állományában, nagyüzemi viszonyok között, szigorú szelekció mellett lesznek tagjai a nukleusz állománynak. Szaporításukat egyéves korban történő szuperovuláltatással, majd a szelekció után tehénkori embriómosással gyorsítjuk fel.

A fiatal bikák előállításának tervezésekor a jelen legkorszerűbb tudományos vívmányát, a genomvizsgálatot alkalmazzuk. A közel 70%-os megbízhatósági értékű genomikus eredmények figyelembevételével megtervezzük azokat a kisbikákat, amelyek a leginkább alkalmasak lehetnek a magyar tenyésztők számára a jövőben. A Semex bikaanalistái révén a világ legjobb nőivarú egyedeinek legjobb párosításaihoz jutunk hozzá - ezzel támogatva a hazai tenyésztést.

De ott vagyunk minden hazai tenyésztőnél is, akik továbbra is érdekeltek a bikaelőállításban: genomvizsgálattal keressük velük azokat a potenciális bikanevelőket, amelyektől aztán a hazai- és a világ tenyésztésének adhatunk majd kiváló apaállatokat.

Kezdeményezésünkre 2005-ben tárgyalások, majd megállapodás született a Magyartarka Tenyésztők Egyesületével, miszerint a jövőben magyartarka bikák spermáját is forgalmazzuk mind a kettőshasznú, mind a húshasznú változatban. A spermatermelésben és forgalmazásban szerzett több mint két évtizedes tapasztalatunkkal még szélesebb körben szeretnénk a magyar tenyésztők rendelkezésére állni.

Zárszó

 
 

A Génbank Kft. működésének évei alatt része lett a magyar holstein-fríz tenyésztésnek. Kanadai spermaimportőr vállalkozásból önálló arculattal bíró, hazai ITV programban értékelt, kiváló bikákkal rendelkező mesterséges termékenyítő állomásként állunk a hazai tenyésztők szolgálatában.

A szakszerű szaporítóanyag eladáson túl szaktanácsokkal, teljességre törekvő információval látjuk el a tenyésztőket rendszeresen megjelenő kiadványainkban és honlapunkon.

Párosítási programunkkal a jövő érdekében igyekszünk a mainál tökéletesebb új generációkat előállítani.

Messzemenően szem előtt tartjuk, hogy tevékenységeink mind az állategészségügyi, mind a szakmai, tenyésztést, forgalmazást érintő törvényeknek, szabályoknak

megfeleljenek, azok előírásait betartsák. A hitelesség, a megbízhatóság fontos mércéje munkánknak, minden területen.

A jövő számunkra új feladatokat hozott, mára a Semex genetikai és üzleti központjává váltunk Európában. Ennek érdekében építettük fel a már említett legkorszerűbb bikaistállónkat is, és további bővítéseket tervezünk, célunk 170 férőhely kialakítása.

Eddigi működésünk megkoronázása volt 2011 tavaszán, amikor Amighetti Numero Uno, a világ máig legmagasabb GTPI értékkel bíró bikája telepünkre került. E világklasszis magyarországi jelenléte, termelése nemcsak a mi büszkeségünk: az egész magyar tenyésztő társadalom sikere.

Ehhez a sikerhez kívánunk a jövőben is hozzájárulni, partnerségben Önökkel.

Elérhetőségek:

Génbank-Semex Magyarország Kft.

5820 Mezőhegyes, Külterület 0646/15 hrsz.

Tel: 68/566-200 Fax: 68/566-209

Email: info@semex.hu

 
Kapcsolódó linkek


 


Hozzászólások:

név*
Hozzászólás
Szóljon hozzá!
 
 

Cikk küldés:

Név
E-mail
Kinek küldjük?
Hova küldjük?
Üzenet
 
 
 
Hírek

Kutyafogathajtó Eb

Összesen 19 éremmel zárta a magyar válogatott a Magyarpolányban megrendezett kutyafogathajtó Európa-bajnokságot. Az egyes kategóriákban hat aranyérmet ...

Fair Play Nap a zenefogyasztás tisztaságáért

Harmadik alkalommal szervezi meg a Fair Play Napot a ProArt - Szövetség a Szerzői Jogokért. A november 16-i esemény célja bemutatni, hogy a fair zenefogyasztás ...

Képregényfesztivált rendeznek a szegedi Somogyi-könyvtárban

A műfaj örökifjú klasszikusai mellett a kortárs irányzatokkal és alkotókkal is megismerkedhetnek azok, akik szombaton ellátogatnak a szegedi Somogyi-könyvtárba ...

Advent a Várkert Bazárban

Hagyományos, de formájában megújuló programokat kínál idén az Advent a Várkert Bazárban című eseménysorozat. December 1-je és 22. között vasárnaponként ...

Országos Rajzfilmünnep

Hetedszer rendezik meg az Országos Rajzfilmünnepet. November 15-től 17-ig kilencven település száztíz helyszínen lesznek vetítések a magyar és a nemzetközi ...

Átlátszó Hang Újzenei Fesztivál

A koncertek és ősbemutatók mellett interaktív beavató foglalkozások is várják az érdeklődőket 2020. január 7. és 20. között az Átlátszó Hang Újzenei Fesztiválon ...

 
Ez történt a héten

SlowXmas

A karácsonyi előtti rohanás helyett az élményekre, a művészetekre és a környezettudatosságra helyezi a hangsúlyt november 30. és december 24. között a ...

A komatál hagyományát felelevenítő program indult

A programmal a családi, szomszédsági, baráti kötelékeket megerősítő szokást, a komatál átadásának hagyományát szeretnék feleleveníteni.

Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekar

Ősbemutatóval ünnepli alapításának 166. évfordulóját a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara december 1-jén a Pesti Vigadóban; az együttes Vajda János ...

Megnyitotta kapuit a felújított Borsos Ház Budapesten

Borsos Miklós (1906-1990) grafikus-és szobrászművész életművét bemutató állandó kiállítással nyitotta meg kapuit a művész egykori lakásában a felújított ...

A magyar nyelv napja

A magyar nyelv napján tartott gálaműsor egyik szereplője Benedek Elek Az aranyeke című meséjét mondja el a Pesti Vigadóban.

Országos Táncjáték Fesztivál

Szombaton rendezik meg a XVII. Országos Táncjáték Fesztivált Budapesten, az Erzsébetligeti Színházban a Táncpedagógusok Országos Szövetségének szervezésében.

 
 
weather failed, check feed URL