Kilátót alakítanak ki a szegedi Móra-múzeum tetején

A látogatók azonban nemcsak a mai Szeged szépségeiben gyönyörködhetnek, hanem egy kronoszkóp segítségével az 1870-es évek városát is megismerhetik.

Bővebben...
 
 
Varga Károly
mesterszakács
Magyar Gasztronómiai Világbajnok Bács-Kiskun megye szülöttje
 

Génbank-Semex Magyarország Kft.

Dátum: 2019.04.23. kedd
 
 
 
 

1989 végén adott hírt magáról először az akkor új vállalkozásként megalakult Génbank Kft. Azóta több mint két évtized telt el egyre gyorsabban változó világunkban. Magyarország gazdasági életében a rendszerváltozás és az azóta bekövetkezett történelmi átalakulás jelzi e kor mozgalmasságát. A Génbank Kft. életében a megszületéstől eltelt több mint két évtized az állandóan változó gazdasági körülmények közötti talpon maradást, majd fejlődést jelentette. A szüntelen változás okozta alkalmazkodási kényszer nem térítette el a vállalkozó tulajdonosokat, a menedzsmentet attól a szilárd célkitűzéstől, amit az alapításkor megfogalmaztak: a kanadai holstein-fríz tenyésztés világszínvonalú eredményeinek elérhetővé tételével, valamint a hazai ivadékvizsgálati programunk legmagasabb genetikai szintre történő fejlesztésével tovább emelni a hazai tenyésztés színvonalát.

Előzmények

Magyarországon a fajtaváltást az észak-amerikai tenyésztésű holstein-fríz fajtára alapozták. Az USA-ból és Kanadából behozott tenyészállatok és szaporítóanyag jelentette az első lépést a keresztezési program indulásakor.

1987-ben vetődött fel a gondolat, hogy a kanadai szaporítóanyag magyarországi forgalmazására vegyes vállalatot szervezzenek. A kanadai mesterséges termékenyítő állomások által termelt szaporítóanyagot az általuk létrehozott cég, a Semex Canada exportálta a világ tejelő szarvasmarhát tenyésztő országaiba.

A Semex a Mezőhegyesi Mezőgazdasági Kombinátban talált olyan partnerre, ahol a tenyésztői múlt, az együttműködési szándék, a tapasztalat és a biztos háttér megvolt ahhoz, hogy közös befektetéssel és tevékenységgel megteremtsék egy új mesterséges termékenyítő állomás (MTÁ) működésének feltételeit.

Az akkori, a korábbinál oldottabb gazdasági és politikai légkörben közel két évig tartó szervező és engedélyeztető eljárás után, 1989. december 28-án aláírták az alapító okiratot, így létrejött Mezőhegyesen a Génbank Kft., mint mesterséges termékenyítő állomás.

A két alapító cég 50-50 %-os tulajdoni hányaddal indította el a Génbankot, mint holstein-fríz spermatermelő és forgalmazó kanadai-magyar vegyes vállalatot.

A kanadai fél értékes, minősített bikákat, laboratóriumi felszerelést hozott a vállalkozásba. A magyar fél területet, épületeket, közműveket, istállót adott át az új vállalkozásnak és biztosította a működés személyi és tárgyi feltételeit.

A célkitűzés

A vegyes vállalat kezdetben arra volt hivatott, hogy a kanadai tejelő szarvasmarha-tenyésztésben elért genetikai fejlesztés eredményeit elérhetővé tegye a magyar tenyésztők számára. Ezt a célt azzal kívánták elérni, hogy már ivadékaiban értékelt tenyészbikákat hoztak be a Génbank telepére, és azokkal spermát termeltettek, valamint rendszeresen importáltak mélyhűtött spermát a legjobb tenyészértékű kanadai bikáktól.

A kanadai Semex mögött tömörült 6 MTÁ által termelt sperma kizárólagos forgalmazói jogát a Génbank Kft. kapta meg.

Már az alapító oklevél előírta a vegyes vállalat feladataként a hazai ivadékvizsgálatban való részvételt is.

A működés kezdetei

A Génbank Kft. 1990-ben kezdte meg a spermatermelést a behozott kanadai bikákkal.

A tenyésztőkkel hamar közös nevezőre jutottunk, mert a kanadai tenyésztési filozófia közel állt a magyarok felfogásához: a termelési és a funkcionális küllemi tulajdonságok együttes fejlesztése a hazai tenyésztők által is elfogadott volt.

A Génbank ajánlatában mindig a legjobb kanadai bikák termékenyítő anyaga szerepelt, a hazai tenyésztők számára elfogadható áron. A kezdő évek után hamarosan a magyar piac 10 %-át látta el a Génbank szaporítóanyaggal. A hazai érdeklődést jó irányban befolyásolta a kanadai genetika szereplése a nagy nemzetközi kiállításokon. Nem csak Kanadában (Royal Winter Fair) nyerték meg a különböző (borjú, növendéküsző, tehén) korosztályok első helyeit a kanadai bikák utódai, hanem a szomszédos USA legtekintélyesebb kiállításán is döntő többségben a kanadai apaságú egyedek kerültek az első helyekre. Hasonló volt az arány a nagy európai kiállításokon is.

Az ITV program indítása

 
 

A Génbank Kft. alapító okiratában már szerepelt ugyan a hazai ivadékvizsgálati program támogatása, azonban csak az 1993-ban megjelent Állattenyésztési Törvény és annak végrehajtására kiadott MÉM rendeletek tették lehetővé és kötelezővé a hazai MTÁ-k számára az ITV programban való részvételt. Ennek megfelelően a Génbank 1995-ben indította el az első nyolc bikáját. Az első indított széria valamennyi bikája Kanadából vásárolt egyed volt. Az ezt követő években már hazai törzstenyészetekben előállított bikákat is indítottunk.

1995-ben, kihasználva a HFTE által kezdeményezett, az FM által támogatott embrióvásárlási programot, az akkori Peroktáv Mezőgazdasági Termelő Szövetkezettel közösen pályázatot nyújtottunk be. A megnyert pályázati támogatással beérkezett embriókat a Peroktáv Mgtsz. állományába ültették be, és 1997 elején kezdtek születni az utódok. A bikaborjakat féléves korukban a Génbank Kft. telepére vittük, majd az 1998. évi hazai ITV programban indítottuk el őket.

A Peroktáv Mgtsz (ma Kőrös 2000 Kft.)-hez hasonló embrióvásárlási és beültetési programokat indítottunk az Alcsi Mg. Rt., a Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok Rt., a Hód-Mezőgazda Mg. Rt-vel is.

A továbbiakban is folytattuk a hazai tenyészetekből származó fiatal bikák vásárlását, a már említett cégektől, valamint a geleji, medgyesegyházai, bicsérdi tenyészetekből, majd az Embrió Farm tenyészetéből.

Tenyésztési filozófia

A Génbank Kft. tenyésztési filozófiájának alapelveként a kanadaiaktól átvett Balanced Breeding - kiegyensúlyozott tenyésztés szolgál, ami

- a tejtermelő-képesség (fehérjemennyiségre alapozott)

- a tartósság (funkcionális küllemi tulajdonságok),

- az egészség (tőgyegészségügyi mutatók)

- valamint a hosszú hasznos élettartam harmonikus arányú figyelembevételét jelenti a tenyészérték indexben.

Mára a világ minden jelentős holstein-fríz tenyésztő országa követi ezt a filozófiát.

Nemzetközi elismertség

A Génbank Kft. 1993 óta eredményesen gazdálkodik. Az évek során jelentkező pénzügyi eredményt mindig a vállalkozás technikai és személyi fejlesztésére fordítottuk.

Az ivadékvizsgálat indításával és rendszerbe állításával a megnövelt bikaállomány részére új istállókat, takarmánytárolókat építtettünk 1996-97-ben. Ezzel a beruházással a Génbank Kft. telepén 70 bika elhelyezésére teremtettünk lehetőséget. A spermatermelést szolgáló spermavételi-, és feldolgozási, laboratóriumi környezetet úgy alakítottuk ki, hogy az az Európai Unió által előírt követelményeknek megfeleljen. Kérésünkre az EU állategészségügyi szervezete elfogadta és H 04 regisztrációs számon bejegyezte a Génbank Kft. Mesterséges Termékenyítő Állomást 1996. december 8-án.

A NAAB (National Association of Animal Breeders) 1997. augusztus 8-án 194 kódszámon regisztrálta állomásunkat.

E két bejegyzés és az általuk előírt állategészségügyi, higiéniai és egyéb feltételek megléte lehetőséget teremtett számunkra sperma exportálására az Európai Közösség országaiba, valamint az észak-amerikai kontinensre.

Mára minden hazai ITV-ben indított bikánknak van (illetve folyamatosan értékelődnek új bikáink is) vagy Kanadában, vagy az Egyesült Államokban tenyészértéke. Ez egyedülálló lehetőség a hazai tenyésztőknek, hiszen a hazai mellett bikáink a világ legerősebb mezőnyeiben is megmérettetnek.

2005. január elsejétől a Ménesbirtok Rt. a tulajdonrészét eladásra kínálta fel. A Semex Alliance mint társtulajdonos élt elővásárlási jogával, ezzel a Génbank 100%-os tulajdonosává vált. Ettől kezdve Génbank-Semex Magyarország Kft. néven működött tovább a vállalkozás.

Az általunk termelt szaporítóanyag anyavállalatunk révén a világ 80 országába juthat el.2011-ben átadtuk Európa legkorszerűbb bikaistállóját: 44 tenyészállatnak tudunk kényelmes, napfényes, nyáron klimatizált férőhelyet biztosítani a legjobb fertilitású sperma termelésének elérése érdekében. Ezáltal 114 férőhelyre bővítettük kapacitásunkat.

A munkatársak átfogó tevékenysége

A Génbank-Semex Magyarország Kft. vezetése és munkatársai nagyon fontosnak tartják a tenyésztő partnerek széleskörű szakmai tájékoztatását. Ezt szolgálja az 1999-óta működő, többször is megújult honlapunk. (http://www.semex.hu).

A Génbank mind a spermatermelést, mind a forgalmazást jól felkészült, a szakma iránt elkötelezett munkatársakkal végzi.

 
 

A spermatermelésben bikáink állategészségügyi státusza, állomásunk technikai felszereltsége lehetővé teszi a szigorú hazai és a nemzetközi előírásoknak megfelelő minőségű szaporítóanyag termelését és forgalomba hozatalát. A bikaállomány rendszeres vizsgálata, a fiatal bikák fogadásának állategészségügyi feltételei, a telep zártsága és járványvédelmének szervezése biztosíték arra, hogy a nemzetközi előírásoknak megfelelő állategészségügyi és genetikai mentesség fennmaradjon. A fiatal bikák spermatermelésének megkezdésekor végzett vizsgálat, majd a termelt sperma rendszeres ellenőrző vizsgálatai (NÉBIH, SEMEX) a felhasználók számára biztosítékot jelent a minőségre.

Munkatársaink állandó képzésben részesülnek, hogy az általuk előállított szaporítóanyag megfeleljen a Semex Gold Standard szabvány legmagasabb elvárásainak is.

A spermaforgalmazásban dolgozó munkatársaink zömében tejtermelési gyakorlattal rendelkező szakemberek. Ennél fogva nem véletlen, hogy a tenyésztőket szakmai partnereknek tekintik, nem csupán a szaporítóanyag vevőinek. Tenyésztési, tartási, takarmányozási szaktanácsadás gyakran szerepel tevékenységeik sorában, amit a közvetlen jó kapcsolat szinte minden tenyészetlátogatás alkalmával megkövetel.

Igény szerint számítógépes korrektív párosítási programunkkal is segítjük a tenyészeteket. Számítógépes párosítási programunk több szempontból egyedülálló a hazai gyakorlatban, melyet közel 75 000 egyed párosítására használunk napjainkban.

Megalkottuk a Semex24 szolgáltatáscsomagunkat, ahonnan partnereink igényeik szerint válogathatnak szaporodásbiológiai szolgáltatásaink közül. Legújabb eleme, a Laktivátor ivarzásmegfigyelő rendszer rendkívül sikeres, több mint 40 partnerünknél hoz úgy hasznot, hogy a befektetés egy év alatt térül meg.

A jövő érdekében

A gyors genetikai előrehaladás érdekében a Génbank és tulajdonosai egy nukleusz tenyészet kialakítását határozták el, MAGOR program néven. (Ménesbirtok-SemexAlliance-Génbank Operated Reproduction). A program keretében Kanadából nagy tenyészértékű embriókat hozunk be, azokat a Ménesbirtok Zrt. üszőibe, mint recipiensekbe ültetjük be. A született utódok közül az üszőborjak továbbra is a Ménesbirtok állományában, nagyüzemi viszonyok között, szigorú szelekció mellett lesznek tagjai a nukleusz állománynak. Szaporításukat egyéves korban történő szuperovuláltatással, majd a szelekció után tehénkori embriómosással gyorsítjuk fel.

A fiatal bikák előállításának tervezésekor a jelen legkorszerűbb tudományos vívmányát, a genomvizsgálatot alkalmazzuk. A közel 70%-os megbízhatósági értékű genomikus eredmények figyelembevételével megtervezzük azokat a kisbikákat, amelyek a leginkább alkalmasak lehetnek a magyar tenyésztők számára a jövőben. A Semex bikaanalistái révén a világ legjobb nőivarú egyedeinek legjobb párosításaihoz jutunk hozzá - ezzel támogatva a hazai tenyésztést.

De ott vagyunk minden hazai tenyésztőnél is, akik továbbra is érdekeltek a bikaelőállításban: genomvizsgálattal keressük velük azokat a potenciális bikanevelőket, amelyektől aztán a hazai- és a világ tenyésztésének adhatunk majd kiváló apaállatokat.

Kezdeményezésünkre 2005-ben tárgyalások, majd megállapodás született a Magyartarka Tenyésztők Egyesületével, miszerint a jövőben magyartarka bikák spermáját is forgalmazzuk mind a kettőshasznú, mind a húshasznú változatban. A spermatermelésben és forgalmazásban szerzett több mint két évtizedes tapasztalatunkkal még szélesebb körben szeretnénk a magyar tenyésztők rendelkezésére állni.

Zárszó

 
 

A Génbank Kft. működésének évei alatt része lett a magyar holstein-fríz tenyésztésnek. Kanadai spermaimportőr vállalkozásból önálló arculattal bíró, hazai ITV programban értékelt, kiváló bikákkal rendelkező mesterséges termékenyítő állomásként állunk a hazai tenyésztők szolgálatában.

A szakszerű szaporítóanyag eladáson túl szaktanácsokkal, teljességre törekvő információval látjuk el a tenyésztőket rendszeresen megjelenő kiadványainkban és honlapunkon.

Párosítási programunkkal a jövő érdekében igyekszünk a mainál tökéletesebb új generációkat előállítani.

Messzemenően szem előtt tartjuk, hogy tevékenységeink mind az állategészségügyi, mind a szakmai, tenyésztést, forgalmazást érintő törvényeknek, szabályoknak

megfeleljenek, azok előírásait betartsák. A hitelesség, a megbízhatóság fontos mércéje munkánknak, minden területen.

A jövő számunkra új feladatokat hozott, mára a Semex genetikai és üzleti központjává váltunk Európában. Ennek érdekében építettük fel a már említett legkorszerűbb bikaistállónkat is, és további bővítéseket tervezünk, célunk 170 férőhely kialakítása.

Eddigi működésünk megkoronázása volt 2011 tavaszán, amikor Amighetti Numero Uno, a világ máig legmagasabb GTPI értékkel bíró bikája telepünkre került. E világklasszis magyarországi jelenléte, termelése nemcsak a mi büszkeségünk: az egész magyar tenyésztő társadalom sikere.

Ehhez a sikerhez kívánunk a jövőben is hozzájárulni, partnerségben Önökkel.

Elérhetőségek:

Génbank-Semex Magyarország Kft.

5820 Mezőhegyes, Külterület 0646/15 hrsz.

Tel: 68/566-200 Fax: 68/566-209

Email: info@semex.hu

 
Kapcsolódó linkek


 


Hozzászólások:

név*
Hozzászólás
Szóljon hozzá!
 
 

Cikk küldés:

Név
E-mail
Kinek küldjük?
Hova küldjük?
Üzenet
 
 
 
Hírek

Trianon-kiállítás

Szabadtéri kiállítással emlékezik meg június 4-étől a trianoni békeszerződés aláírásának centenáriumára a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum.

Európai nemzeti parkok napja

1999 óta minden évben május 24-én, az első európai nemzeti park (Svédország, 1909) létrehozásának évfordulóján ünneplik az európai nemzeti parkok napját.

Kihirdették a Janikovszky Éva meseíró pályázat győzteseit

Kihirdették a 16. Janikovszky Éva meseíró pályázat győzteseit Budapesten, első helyezést ért el Csicsó Zoltán a 7-9 évesek, Oláh Réka a 11-13 évesek, Dóry ...

Kékszalag

Július 30. és augusztus 1. között rendezik meg idén a Balaton legnagyobb tókerülő vitorlásversenyét, a Kékszalagot.

Idén is lesz virágkarnevál Debrecenben

Az idén is megrendezik Debrecenben a virágkarnevált augusztus 20-án, csak másképpen, mint az elmúlt fél évszázadban.

Victor Vasarely művészete nyomán terveznek ruhákat a METU hallgatói

Nemzetközi kiállításhoz terveznek ruhákat Victor Vasarely nyomán a Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) hallgatói egy, a pécsi Janus Pannonius Múzeummal ...

 
Ez történt a héten

Trianon 100

Országszerte megemlékezéseket tartanak az első világháborút lezáró trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulója, a nemzeti összetartozás napja ...

Indul a Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár online

Szerdától vasárnapig, június 7-ig öt napon át ötven programmal várják a szervezők az irodalom, olvasás és kultúra iránt érdeklődőket az idei Margó Irodalmi ...

Szarvasi Vízi Színház

Június 12. és augusztus 22. között idén is megrendezik a Szarvasi Vízi Színház jubileumi, tizedik évadát.

Tolnay Klári Emlékház

Megújított kiállítással júniustól újra látogatható a Tolnay Klári Emlékház Mohorán.

A budapestieknek szerenádozik a Fesztiválzenekar

Több mint 200 lakóházba látogatnak el ingyenes szerenádjaikkal a Budapesti Fesztiválzenekar (BFZ) kamaraformációi júniusban Budapesten.

Hey, June! fesztivál

Idén virtuálisan rendezik meg a Müpa Hey, June! koncertsorozatát. Az elmúlt évek emlékezetes magyar könnyűzenei koncertjeiből válogatnak az intézmény online ...

 
 
weather failed, check feed URL