Gróf Batthyány Lajos- és gróf Zichy Antónia-díj

Harmadik alkalommal lehet jelölteket állítani a gróf Batthyány Lajos- és gróf Zichy Antónia-díjra, amelyekkel a kor kihívásaira praktikus és pragmatikus választ adó embereket ismeri el a Magyar Batthyány Alapítvány.

Bővebben...
 

München 2022.07.17-20. 
Varga Károly
mesterszakács
Magyar Gasztronómiai Világbajnok Bács-Kiskun megye szülöttje
 

Jászapáti 2000 Mezőgazdasági Zrt.

Dátum: 2022.04.26. kedd
 
 
 
 

Jász-Nagykun-Szolnok megye egyik legnagyobb mezőgazdasági üzemeként gazdálkodunk 4300 hektárnyi szántó területen, amelyhez még közel 30000 hektár integrált terület társul.

Részvénytársaságunk szövetkezetek általános jogutódjaként jött létre, és 60 éves múltra tekint vissza. Elért eredményeink alapján a megye élenjáró mezőgazdasági nagyüzemei között helyezkedünk el. Látványos fejlődésünk a ’90-es évek közepétől kezdődött, és ma 1,1 milliárd Ft jegyzett tőkével működő, zártkörű részvénytársaság. Az éves árbevétel megközelíti a 7 milliárd Ft-ot. Sikereinknek köszönhetően az utóbbi időszakban évente közel 250-300 millió Ft-os ütemű fejlesztést hajtunk végre, amely érinti az Rt. minden termelési igazgatóságát. Versenyképességünket nemcsak világszínvonalnak számító genetika és technika alkalmazásával, hanem színvonalas és igényes szakmai munkával igyekszünk biztosítani.

Növénytermesztési igazgatóságunk vezér árunövénye az őszi búza, cukorrépa, olajos növények, szántóföldi kertészeti növények. Termesztésük a mai legmodernebbnek számító talajművelő és betakarító gépekkel történik.

Szarvasmarha-állományunk magyar holstein fríz fajta, magas tejhozamú, és mentes a különleges fertőző betegségektől. 300 db húshasznú szarvasmarhát tartunk az extenzív gyepterületek hasznosítása céljából.

Sertésállományunk HUNGAHIB konstrukció és egészségügyileg négyesmentes állomány. Törzstenyészetünk van belőle, a hízók mellett tenyészkoca süldőket is értékesítünk.

A juhászatban 750 anyajuhra csökkent a létszám.

A baromfi ágazatban pulykanevelést és pulykahizlalást folytatunk.

Üzemi vadászterületünkön a vadgazdálkodás alapja az őzállomány, amelynek szakszerű gondozásából következően egyre kiválóbb trófeákat ejtenek el a vadászvendégek.

Részvénytársaságunk széles fajtaválasztékban, megbízható minőségben állít elő és forgalmaz fémzárolt kalászos gabona vetőmagvakat, a műtrágya teljes áruválasztékát és növényvédőszereket kis- és nagytételben egyaránt.

A csúcstechnológiát képviselő szántóföldi gépekkel és berendezésekkel vonzáskörzetünkben – 32 településen – integrációs tevékenységet is folytatunk.

Igény esetén szolgáltatásokat is vállalunk speciális célgépeinkkel: talajművelést, vetést, silózást, betakarításokat, terménytisztítást, -szárítást, -tárolást.

Elérendő gazdasági sikereinket továbbra is a színvonalas szakmai munkára, a többi gazdálkodóval, üzleti partnereinkkel kialakított korrekt kapcsolatra alapozzuk.

Növénytermesztés:

A növénytermesztési igazgatóság 4300 ha bérelt földterületen gazdálkodik. A terület tagoltságára jellemző, hogy 180 db táblarészletben végezzük a termelést.

Gazdálkodásunkban az alábbi növények a meghatározóak: őszi búza, őszi búza vetőmagtermesztés, őszi árpa, cukorrépa, napraforgó, repce, zöldborsó. Az Rt. árbevételének 10-15%-át adják a termesztett növények.

Feladataink közül kiemelten kezeljük a takarmánytermesztést. Ezeknél a növényeknél és a betakarított takarmányoknál a fő szempont a jó minőség elérése.

 
 

A hozamok elsősorban belső felhasználásra kerülnek.

A termelést a szakvezetés naprakész szakmai ismeretekkel és korszerű technológia alkalmazásával végzi.

Igény szerint a kistermelőket szakmai tanácsokkal és gépi szolgáltatásokkal segíti az igazgatóság.

A növénytermesztési igazgatóság területén termelt növények eredménytermelő képessége összességében eléri a 8-10%-ot. Ezt döntően befolyásolja az időjárás, hiszen területünk 8-10%-át tudjuk csak öntözni. Ez a terület fejlesztésre került.

Gazdaságunk agrár-környezetgazdálkodási pályázatot nyert.

A termelés eredményességének fokozása érdekében a növénytermesztésben fajtakísérleteket, növényvédelmi és tápanyagvisszapótlási kísérleteket és komplex meliorációt végzünk, a SYNGENTA bemutató gazdasága vagyunk.

Koordináljuk a földtulajdonosaink 400-500 ha közötti egyéni földhasználatát.

A terveink megvalósításában, a kivitelezésben az üzemeltetés szakvezetése és fizikai állománya korszerű erő- és munkagépekkel végzi feladatait.

Munkájuk minősége, költséggazdálkodása döntő szerepet játszik az Rt. eredménytermelő képességében is. Létszámuk 3 munkahelyi egységben 50 fő.

Az üzemeltetésünk egyre nagyobb mennyiségben végez külső munkákat, ún. szolgáltatásokat. Ezeknél a feladatoknál kiemelten kezeljük a minőségi munkavégzést.

A növénytermesztési és üzemeltetési igazgatóság dolgozóinak szakmai felkészültsége, a jó technikai, műszaki háttér biztosíték arra, hogy a Jászapáti 2000. Mezőgazdasági Zártkörű Részvénytársaság gazdálkodása versenyképes és nyereséges legyen az elkövetkezendő időben is.

Állattenyésztés:

SZARVASMARHA-, JUHTENYÉSZTÉSI IGAZGATÓSÁG:

A Jászapáti 2000. Mezőgazdasági Zártkörű Részvénytársaság állattenyésztésében nagy múltra tekint vissza a szarvasmarha-tenyésztés.

1975-ben döntés született a Holstein keresztezés mellett, a cél a tejhozam növelése. USA, kanadai, német tenyészbikák spermáját használjuk. Jelenleg a technológiai tűrőképesség javítása, a hasznos élettartam növelése, a tejbeltartalom fokozása is célunk a tejmennyiség növelésén túl.

1985. óta a tehénállomány egy 1000 férőhelyes szakosított telepen van elhelyezve. A tartástechnológia csoportos, kötetlen, mélyalmos. A világszínvonalú fejőházat két éve használjuk. A Baumatic fejőberendezés nagymértékben automatizált. Alkalmas a tejmennyiség, tejvezetőképesség, fejési sebesség mérésére.

 
 

Mosási programja garantálja az alacsony csíraszámot és a takarékos mosószer felhasználást. Kivétel nélkül extra minőségű tejet értékesítünk. Napi 26.000 liter tejet tudunk hűtve tárolni, esetenként exportra előkészíteni. A tartástechnológia korszerűsítését 2006-ban megkezdjük.

A borjú- és növendéküsző nevelés két telepen folyik. A bikahizlalást két éve befejeztük, ugyanis nagymértékben veszteséges volt. Az üszőnevelés intenzifikálása folyamatban van, a tejhozam további fokozása csak így lehetséges.

A takarmányozást az Rt.-ben megtermelt tömegtakarmányokra alapozzuk. Felhasználunk vásárolt ipari melléktermékeket is. A TMR összeállítása Vitafort receptúra szerint történik, a keverést, a kiosztást Keenan kocsival végezzük.

A tejhozam fokozásában látjuk a jövedelmezőség megtartásának egyik biztosítékát, a mostani 8500 kg az országos átlagnál jobb, de tovább növelhető. A HACCP rendszert folyamatosan működtetjük a biztonságosan jó élelmiszer alapanyag előállítás érdekében.

A juhászat tartozik még az igazgatóság tevékenységi köréhez. Valamikor jelentős ágazata volt a jogelődöknek. Sajnos önmagát nem tudta eltartani, így jelen időszakra 750 anyajuhra csökkent a létszám. Magyar fésűsmerinó fajtát tartunk, német húsmerinóval keresztezzük.

A választott bárányokat értékesítjük exportra, a tenyészutánpótlásra szükséges jerkéket felneveljük.

Az támogatás mértéke nem elegendő a nyereséges termeléshez. Az adottságaink megvannak, így ebben a méretben továbbra is foglalkozni kívánunk ezzel a tevékenységgel, a gyephasznosítást figyelembevéve kedvezőbbé vált a juhászat helyzete.

SERTÉS- ÉS BAROMFITENYÉSZTÉSI IGAZGATÓSÁG:

Sertéstelepünk 1996. évtől a HUNGAHIB tenyésztési konstrukció keretén belül 450 koca és szaporulatának nevelésével foglalkozik. A szaporulat 85%-a F1-es koca x Hungahib 39-es kan keresztezéséből származó hízóalapanyag, amely rendelkezik minden olyan tulajdonsággal, ami felveszi a versenyt bármely nyugat-európai hibriddel. Külön ki kell emelni a vágóhídi visszajelzések alapján a hízók 55-58 színhús %-os kitermelését, a kinyert húsok úgynevezett „magyaros” jellegét.

 
 

A telepen F1-es (MNF x ML) tenyészkocasüldő előállítás is folyik, amelyeket elsősorban a saját kocaállomány utánpótlására állítunk be, de értékesítettünk már tenyészkocasüldőt hazai és külföldi piacokra is.

Sertésállományunkkal az Rt.-ben megtermelt szemestakarmányokra alapozott, a Hungamix Kft. által forgalmazott ipari takarmányokból gyártott tápsort etetünk.

A sertéstartás esetében is igaz, hogy az állatok genetikai adottságainak érvényesüléséhez modern tartástechnológia szükséges. Ennek érdekében 1999. évtől állami támogatással két hígtrágya rendszerű hizlaldai épületünket alakítottuk át környezetbarát ferdetaposóalmos tartástechnológiára.

Ezekben az épületekben ma már az EU normáknak megfelelő körülmények között folyik a hizlalás.

2005. évben nyert AVOP pályáztatnak köszönhetően egy 96 férőhelyes új fiaztató épület és egy 114 férőhelyes vemhesítőterem munkálatai kezdődtek el a sertéstelepen.

2006. év második felében szintén az AVOP pályázat keretein belül a malac utónevelő épület korszerűsítése és egy új 300 férőhelyes hizlaldai épület építése kezdődik el.

A sertéstelep híg- és szalmástrágya mennyiségére alapozva a telep szomszédságában BIOGÁZ üzem létesítéséről folynak előrehaladott tárgyalások.

Részvénytársaságunk 2000. évtől foglalkozik pulykahizlalással. Évi 20.000 db pulykát nevelünk elő, hizlalunk fel és értékesítünk a Gallicoop Rt. Szarvasi üzeme felé.

Elérhetőségek:

Jászapáti 2000 Mezőgazdasági Zrt.

Cím: 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 4-6.

Levelezési cím: 5130 Jászapáti, Pf.: 14

Telefon: 57/440-516; 30/488-0032 , 30/742-1149

Fax: 57/540-620; 57/540-845

E-mail: info@jaszapatimgzrt.hu

 
Kapcsolódó linkek
Kapcsolódó cikkek


 


Hozzászólások:

név*
Hozzászólás
Szóljon hozzá!
 
 

Cikk küldés:

Név
E-mail
Kinek küldjük?
Hova küldjük?
Üzenet
 
 
 
Hírek

Ókeresztény Mauzóleum

Befejeződött a világörökség részét képező pécsi Ókeresztény Mauzóleum rekonstrukciója Pécsen. A műemlék fejlesztését egy csaknem 900 millió forintos támogatással ...

F.A.L.U. fesztivál

Mintegy háromszáz programmal várja a látogatókat a Falvak Ahol Lehetetlen Unatkozni (F.A.L.U.) elnevezésű összművészeti fesztivál, amelyet két év kihagyás ...

Balázsovits Lajost választották a nemzet színészének

Balázsovits Lajost választották a nemzet színészének kollégái a néhány hete elhunyt Haumann Péter helyére.

Múzeumok éjszakája

Huszadik alkalommal rendezik meg országszerte június 25-én a Múzeumok éjszakáját, amelyen koncertek, tárlatvezetések, interaktív események várják hajnalig ...

Újra megrendezik a szegedi papucs napját

Mesébe illő papucsok, gyerektáncosok és gyerekfoglalkozások mellett papucsvásár is várja az érdeklődőket szombaton a Szent-Györgyi Albert Agórában, ahol ...

Várudvar Fesztivál

Várudvar Fesztivállal indul a balatoni régió új kulturális és gasztronómiai központja, a Szigliget Várudvar nyári szezonja június 17-19. közt.

 
Ez történt a héten

Nemzetközi Olimpiai Nap

Olimpiai bajnokok és ötkarikás érmesek köszöntötték együtt csütörtökön a Nemzetközi Olimpiai Napot.

Strandok éjszakája

A Magyar Fürdőszövetség kezdeményezésére az idén ismét megrendezik a Strandok éjszakáját július 30-án, amikor várhatóan megtelnek a magyarországi fürdők.

22. Körös-völgyi Sokadalom

A péntektől vasárnapig tartó 22. Körös-völgyi Sokadalommal veszi kezdetét a Gyulai Várszínház augusztus 17-ig tartó 59. évada.

Szent Iván-éj

Különleges Szent Iván-éji programokkal várja a közönséget pénteken este a Fővárosi Állat- és Növénykert: színpadi műsor, tűzzsonglőr-bemutató, planetáriumi ...

Vizes vb 2022

Rasovszky Kristóf, a nyíltvízi úszóválogatott tagja készül a 19. FINA vizes világbajnokságra Balatonalmádiban.

Dómkerti Zenés Esték

Az Óbudai Danubia Zenekar koncertjével szombaton indul a Dómkerti Zenés Esték sorozat Szegeden, a Püspöki Székház udvarán.

 
 
weather failed, check feed URL